واحد کنترل کیفیت

آزمایشگاه جامع کنترل کیفیت شرکت ویرا واکسن شایا از شهریور ماه سال 1397 با بهره گیری از افراد متخصص راه اندازی گردید. هدف از افتتاح این آزمایشگاه، آنالیز مواد قبل از مصرف در سایت تولید، کنترل های حین تولید و تایید کیفی محصول می باشد.

آزمایشگاه کنترل کیفیت متشکل از واحدهای مولکولی، میکروبی، سلولی، سرولوژی، کنترل حین تولید، حیوانخانه نگهداری حیوانات آزمایشگاهی و مزرعه نگهداری دام های سبک و سنگین می باشد.

آزمایشگاه کنترل کیفیت در ابتدا با ورود مواد اولیه و قبل از استفاده از از هر نوع ماده ای در تولید محصول، براساس دستورالعمل نمونه برداری معتبر، از محموله نمونه برداری نموده و تست های مواد اولیه را مطابق با رفرانس های معتبر از جمله USP و EP انجام میدهد و در صورت تایید ماده مجوز استفاده از آن در سایت تولید را صادر می کند.

در مرحله بعد و با شروع تولید، آزمایشگاه کنترل کیفیت تمامی مراحل تولید محصول را کنترل و عملکرد افراد و مواد را ارزیابی می کند. شروع و پایان هر مرحله توسط کارشناسان کنترل و مجوز ورود به مرحله بعدی تولید صادر می گردد. ارزیابی استریل بودن مواد و تجهیزات مصرفی، ارزیابی ویروس مورد استفاده در تولید واکسن، ارزیابی عملکرد پرسنل تولید، پایش لف و هواسازهای سایت تولید، ارزیابی اقلام بسته بندی مصرفی و کنترل عملکرد صحیح دستگاه ها از جمله دستگاه پر کنی و لیوفیلیزه از جمله وظایف کارشناسان کنترل کیفیت می باشد.

همچنین پس از تولید محصول نهایی نیز آزمایشگاه کنترل کیفیت تمامی آنالیزهای مورد نیاز بر روی محصول نهایی را مطابق با رفرانس های معتبر جهان از جمله OIE صورت می دهد.

 انجام تست های پایداری از دیگر فعالیت های آزمایشگاه کنترل کیفیت است. این آزمایش ها حداقل بر روی سه بچ از هر محصول انجام می گیرد و تا یک سال پس از تاریخ انقضای محصول ادامه می یابد.

آزمایشگاه کنترل کیفیت مسوولیت دارد پارامترهای قابل ارزیابی محصولات جدید را بر اساس منابع معتبر و یا روش آنالیز دریافتی از واحد تحقیق و توسعه بر روی نخستین پارت تولید آزمایشگاهی و همچنین نخستین پارت تولید صنعتی بررسی کند و نتایج را به واحد های مربوطه گزارش دهد.

در حیوانخانه آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت ویرا واکسن شایا نیز تست های بی ضرری در حیوانات آزمایشگاهی انجام میگیرد. محل این حیوانخانه به نحوی طراحی شده است که قابل کنترل از لحاظ دمایی و رطوبت باشد تا بتوان کنترل مناسبی بر روی حیوانات آزمایشگاهی داشت و همچنین شرایطی ایجاد گردد که وضعیت سلامت حیوانات در طول پایش قابل بررسی باشد.

شرایط نگهداری دام ها در فارم شرکت ویرا واکسن شایا به نحوی است که دام ها به صورت جداگانه در باکس های ایزوله نگهداری می گردند. این نحوه نگهداری امکان ورود عامل یا میکروارگانیسم خارجی به داخل باکس ها و همچنین امکان فرار ویروس یا عامل بیماری زا را به حداقل می رساند بنابراین شرایطی ایجاد می گردد که امکان هرگونه تست بالینی از جمله چالش با ویروس بیماری زا را فراهم می کند. دام های تحت بررسی روزانه بررسی می گردند و شرایط بالینی آنها در طول پایش ثبت می شود.

 حضور کارکنان متخصص و آموزش دیده از نقاط قوت آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت ویرا واکسن شایا می باشد که بدین ترتیب این واحد را قادر به انجام کلیه آزمایش ها براساس آخرین ویرایش مراجع معتبر دامپزشکی و داروسازی می نماید.